Psykologi

Jag har börjat studera lite sociala experiment på den senaste tiden för att se hur man kan få andra att göra så som man själv vill. Det mest starka som jag har kommit fram till är när en större grupp kan övertyga en annan att gå emot allt vad den står för. För att illustrera det enkelt. Person A känner inte igen person B, men A vill att B ska gå åt samma håll som han. Person B har bråttom och går inte med på det. Den här gången så är det samma scenario, men nu är det flera personer som springer i raka motsatsen mot B och B känner sig tvingad att göra samma sak, även om han inte har en aning om varför han gör det. Han springer med den stora klungan.