Tankar kring en själv

På mitt företag pratar vi ofta om affärsutveckling. Det känns viktigt att kunna utveckla, faktiskt även när det gäller ens egen personlighet. Det finns många saker som man kan behöva ändra på hos en själv och det är en styrka att kunna rannsaka sig själv och sedan vara tillräckligt ödmjuk för att kunna ändra sig där det behövs. Om alla ansträngde sig kraftigt för att bli en bättre människa istället för att tycka att alla andra ska ändra på sig, skulle vårt samhälle bli mycket trevligare att leva och bo i .